Kunstwerken

 • thumbnail 46
  * Bronzen beelden, gegoten volgens de methode cire perdue. De reflexie in zwart glas speelt met het beeld, maakt het weer compleet. Tegelijkertijd fragmenteert het beeld zelf steeds meer, kan de reflexie het voldoende compenseren?
  *Wat hebben deze kleine mensjes in hun handen? Het moet absoluut iets zeer waardevols zijn. Wat zou het zijn? Wil je het weten of kunnen achterhalen? En hoe zou jij met iets waardevols omgaan? Laten zien of verstoppen en beschermen?
  *Komt er iemand op de panelen uit het water of glijdt deze er juist in? En waarom denk je dat? Met ledverlichting wordt de beweging geaccentueerd. Het geluid moet je erbij bedenken.
  *De spiegelbox plaatst het beeld in de ruimte. Wat is echt? Wordt het beeld completer door de reflexie?

 • thumbnail 37
  Alle dagen feest. Wat is feest?. Wat is sterk? Wat is goed? Remco Campert schreef over feest in 1963. Jolanda Withuis schreef over sterk in 'Weest mannelijk, zijt sterk', over Pim Boellaard. En ja, wat is goed? De profeet van Kahlil Gibran geeft een goede richting. Zo wordt het alle dagen feest.

  En dan de laatste mens.
  De korte lont. De kennelijk afnemende waarde van de moraal. Het consumentisme en de toenemende subjectiviteit van de moraal. De vraag wat het doel en de richting van het (individuele) leven is. Is er eenzaamheid en innerlijke leegte ondanks gezelschap? Zijn er nog bovenliggende waarden? Wordt het van kwaad tot erger, of is het dieptepunt bereikt? Helpt de theorie van de longwaves of Kondratieff?
  Via extreem individueel existentialisme keren we terug bij de strijd van Nietzsche tegen het Nihilisme. Is er nog ruimte voor authenticiteit, nuance en fijnzinnigheid? Zou Houellebecq dit bedoelen? Ook recent schreef Paul Verhaege over Identiteit. Waar laat de mens zich zien?

 • thumbnail 39
  Eerst in olieverf en later steeds meer in acryl. Het gaat om impressies in de natuur en steden en dorpen.
  De mens komt steeds meer voor. Straattaferelen. Licht. Schaduw
  De zoektocht in acryl. Vorm en spanning op een plat vlak. De mens en met name het gezicht wordt de uitdaging.
  De drie-eenheid ontstaat. De positie die de mens inneemt is vaak bewust, maar ook onbewust. Kijk naar deze mens. Wat houdt hem/haar bezig? En hoe verhouden ze zich tot elkaar? Ga op zoek naar meerdere waarnemingslagen. Is de situatie stabiel? Of wijzigen de posities? Gaat er iemand exploderen of imploderen?